Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Smlouvy o dílo

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Žulový chodník u kostela - 2020 - dotace Středočeský kraj

Bc. Miroslav Ptáček

23.6.20

Zdroj tepla pro MŠ - 2021 - dotace Středočeský kraj

Bc. Miroslav Ptáček

7.5.21

Výsadba aleje - 2016 - dotace Ministerstvo životního prostředí

14.10.16

Výměna obrubníků v ulici směr Zhoř - 2019 - dotace Středočeský kraj

18.3.19

Výměna kotlů v ZŠ Červené Janovice - 2020 - dotace Ministerstvo financí

Bc. Miroslav Ptáček

22.5.20

Vodovod Vilémovice - 2023 - dotace MZe

Bc. Miroslav Ptáček

22.11.23

Víceúčelové hřiště - 2016 - dotace Středočeský kraj

14.10.16

Veřejné osvětlení ČJ - 2022 - ČEZ Energetické služby

Bc. Miroslav Ptáček

22.2.22

Stavební úpravy chodníků v obci 3.etapa - 2020 - dotace SFDI

Bc. Miroslav Ptáček

7.7.20

Stavební úpravy chodníků v obci II.etapa - 2017 - dotace SFDI

11.10.17

Stavební úpravy chodníků v obci I.etapa - 2017 - dotace SFDI

11.10.17

Rozšíření vodovodu - 2023 - přípojky

Bc. Miroslav Ptáček

5.5.23

Rozšíření vodovodu - 2023 - méněpráce

Bc. Miroslav Ptáček

27.7.23

Rozšíření vodovodu - 2022 - dotace Ministerstvo zemědělství

Bc. Miroslav Ptáček

2.2.22

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - 2017 - dotace MZe

17.11.17

Rekonstrukce pavilonu MŠ - 2023 - dotace Ministerstvo financí

Bc. Miroslav Ptáček

15.5.23

Předcházení vzniku odpadů - 2023 - dotace SFŽP

Bc. Miroslav Ptáček

22.12.23

Projektové dokumentace VHS - 2019

Bc. Miroslav Ptáček

18.12.19

Projektová dokumentace VHS - 2020

Bc. Miroslav Ptáček

3.6.20

Projektová dokumentace byty - 2020

Bc. Miroslav Ptáček

11.11.20

Archiv

100 let české státnosti ve Středočeském kraji