Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Místní lidová knihovna 2007

Vloženo: 13. března 2008

Rok 2007 v číslech
Registrovaní čtenáři k 31.12.2007 celkem 65
z toho čtenáři do 15 let celkem 29

Návštěvníci v knihovně celkem 561

Výpůjčky v roce 2006 celkem 2 169 knih
z toho naučná lit. dospělý 206 knih
krásná lit. dospělý 1 518 knih
naučná lit. dětem 85 knih
krásná lit. dětem 360 knih

Stav knihovní fondu činil 4 365 knih k 31.12.2007

100 let české státnosti ve Středočeském kraji