Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Místní lidová knihovna 2006

Vloženo: 28. června 2007

ROK 2006 v číslech
Registrovaní čtenáři k 31.12.2006 celkem 71
z toho čtenáři do 15 let celkem 28

Návštěvníci v knihovně celkem 692

Výpůjčky v roce 2006 celkem 2 596 knih
z toho naučná lit. dospělý 276 knih
krásná lit. dospělý 1 576 knih
naučná lit. dětem 175 knih
krásná lit. dětem 569 knih

Stav knihovní fondu činil 4 345 knih k 31.12.2006

100 let české státnosti ve Středočeském kraji