Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Včela Čáslavská v Červených Janovicích - 2011

Vloženo: 25. května 2011

Dne 18.5.2011 navštívili naši obec členové vlastivědného a muzejního spolku Včela Čáslavská.

Dne 18. 5. 2011 navštívili naši obec členové vlastivědného a muzejního spolku Včela Čáslavská. Přibližně 20 – 30 účastníků z Čáslavi, Kutné Hory a okolí plus několik místních občanů si prohlédlo kostel sv. Martina, zámek a hasičskou zbrojnici.
Akce začínala v 16:30 na městečku, kde doktorka Nováková z čáslavského muzea pronesla stručný úvod a představila průvodce Janu Vyčítalovou a Jiřího Krchu. Poté Jana pohovořila o bývalém hřbitově, soše sv. Jana Nepomuckého a zaniklé soše sv. Václava, načež v kostele navázal Jiří zmínkou o zbořeném svatostánku a výstavbě kostela nového. Návštěvníci si prohlédli celý interiér, včetně kůru a věže. Během přesunu k zámku Jana zmínila, kde stávala část provozu místního pivovaru a před zámkem povykládala o prvních známých majitelích, tehdy ještě gotické tvrze. Provedla skupinu kolem budovy, přičemž postupně zmiňovala zajímavosti a upozornila na zachovanou hmotu gotického zdiva. Poté se skupina zadním vchodem přesunula k prohlídce sklepení, nádvoří, sálů a následovala do patra, kde Jana vyložila historii zámku až do současnosti. Upozornila na vystavenou plánovou dokumentaci, kopie cenných fotografií z dob, kdy ještě stávalo severovýchodní nároží a k nahlédnutí byly i současné fotografie barokní štukové výzdoby stropů. Návštěvníci tu měli možnost si rozebrat obecní pohlednice a soupis historie zámku. Následovala prohlídka půdních prostor, které využilo přibližně 15 nejzvídavějších, z bezpečnostních důvodů rozdělených na 3 skupiny.
Po prohlídce zámku se většina návštěvníků rozjela do svých domovů a skupinka několika málo přeživších se odebrala k prohlídce místní hasičárny, kde Jiří povykládal o historii místního sboru, prezentoval současný vůz, historickou stříkačku z r. 1933, starý prapor sboru a současný znak obce, načež se po více jak dvou hodinách spokojení návštěvníci s poděkováním rozloučili.

Velký dík patří Obci Červené Janovice za věnování pohlednic a kopírování textového materiálu. Dále děkujeme Janě Procházkové (ml.) za zpřístupnění kostela a Milanu Pokornému za zapůjčení klíčů od hasičárny.

Text: Bc. Jana Vyčítalová
Foto: autorka textu a Jana Procházková (ml.)
 

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji