Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Proměna městečka v Janovicích v čase

  • Bc. Miroslav Ptáček

Vloženo: 22. srpna 2022

Zobrazeno: 1655×

Proměna městečka v Červených Janovicích v čase

Když jsem ve funkci starosty obce v roce 2010 začínal, jedním z cílů byla proměna centra v Červených Janovicích, kterou ocení občané a bude příjemná i pro ty, kteří obcí projíždí. Tyto cíle se naplňovaly postupně, dlouhodobě a v několika etapách.

Možná první vlaštovkou snahy o zvelebení městečka bylo v roce 2011 zasazení Lípy přátelství u pomníku sv. Jana Nepomuckého v rámci akce Setkání rodáků a přátel obce Červené Janovice, které se konalo dne 15.10.2011.

V roce 2011 došlo také k rozsáhlé opravě věže kostela sv. Martina, který je dominantou obce.

Na jaře roku 2014 byla zahájena rekonstrukce budovy obecního úřadu (č.p. 102), kdy došlo k zateplení budovy, výměně oken a celého otopného systému budovy. V témže roce proběhla také rekonstrukce silnice druhé třídy II/338 procházející naší obcí.

V roce 2018 byla restaurována socha sv. Jana Nepomuckého na městečku v Janovicích.

V průběhu let došlo také k úpravám v parčíku u kostela a pod autobusovou čekárnou. Byly vyřezány staré dřeviny a některé nové zasazeny, byl upraven i prostor u pomníku světových válek.

Po opravě opěrné kamenné zdi u kostela sv. Marina byl v roce 2020 vybudován nový žulový chodník se symbolem srdce, které vzpomínám v úvodním slově.

Proměna městečka v Červených Janovicích vrcholí v letošním roce 2022 vyčištěním a opravou vodní nádrže, rekonstrukcí oplocení, doplnění kamenných obrubníků a vytvořením odpočinkového místa.

Pomyslnou třešničkou na dortu by potom mělo být restaurování sochy rybáře, který sedí na břehu vodní nádrže už dlouhých 111 let.

Nesmím zapomenut poděkovat vlastníkům domů č.p. 98 (bývalá likérka) a č.p. 44 (obchod Marold), kteří rekonstrukcí těchto staveb také pozitivně přispěli ke snaze o obec krásnější.

Pevně doufám, že se celková proměna bude líbit i Vám a dalším návštěvníkům obce.

Přílohy

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji